rudiments

Naam Notatie Omschrijving
Single Stroke Roll 1 single stroke roll.svg Om en om gespeelde noten met gelijke rust er tussen. Vaak wordt dit patroon snel gespeeld, maar ook langzaam gespeeld (als de sticking maarRLRL is, wordt gezien als een single-stroke roll.
Single Stroke Four 2 single stroke four.gif Vier noten gespeeld met om-en-om sticking, vaak als een triool gevolgd door een accent (zoals in de afbeelding), of als drie zachte noten (grace notes) gevolgd door een accent (zoals een ruff).
Single Stroke Seven 3 single stroke seven.gif Zeven noten gespeeld met om-en-om sticking, vaak als een sextool gevolgd door een accent.

Multiple bounce roll rudiments [bewerken]

Naam Notatie Omschrijving
Multiple Bounce Roll 4 multiple bounce roll.gif De handen slaan nog om-en-om maar bij elke slag stuitert de stok en raakt de drum meerdere malen voordat de andere hand slaat. De ruimte tussen elke slag en stuiter moet zo gelijk mogelijk zijn. Deze rudiment wordt ook wel “buzz roll” genoemd.
Triple Stroke Roll 5 triple stroke roll.gif Deze slag kan op twee manieren gespeeld worden: 1. bij elke slag (elk groepje van drie) kan de stok gestuiterd worden, of 2. bij elke slag worden alle drie de noten afzonderlijk gespeeld door opnieuw kracht te zetten vanuit de pols/arm. Ook wel “French roll” genoemd.

Double-stroke rudiments [bewerken]

De double-stroke roll is een rudiment dat bestaat uit paren (“diddles”) die om-en-om gespeeld worden (i.e., RRLL, etc), en variëren van lengte, volume en lengte. Er zijn 10 officiële varianten van de double-stroke roll (zie onder).[1] De double-stroke roll wordt vaak langzaam begonnen, dan wordt de snelheid langzaam opgevoerd tot het maximale van de drummer, om tot slot weer af te bouwen naar zeer langzaam. Dit wordt het “open- closed-open” format genoemd.

Naam Notatie Omschrijving
Double Stroke Open Roll 6 double stroke open roll.gif Net als de single-stroke roll, wordt deze double vaak snel gespeeld. Maar ook langzaam (zolang het maar diddles zijn die om-en-om gespeeld worden) gespeeld wordt gezien als een double-stroke roll. Elke noot wordt duidelijk gespeeld, maar kan variëren in intensiteit (accenten).
Five Stroke Roll 7 five stroke roll.gif Twee diddles, gevolgd door een accent.
Six Stroke Roll 8 six stroke roll.gif In tegenstelling tot de meeste andere double-stroke rudiments wordt de six-stroke roll begonnen met een enkelvoudig accent. Daarna volgen twee diddles, en nog een geaccentueerde noot.
Seven Stroke Roll 9 seven stroke roll.gif Drie diddles gevolgd door een accent.
Nine Stroke Roll 10 nine stroke roll.gif Vier diddles gevolgd door een accent.
Ten Stroke Roll 11 ten stroke roll.gif Vier diddles gevolgd door twee geaccentueerde noten.
Eleven Stroke Roll 12 eleven stroke roll.gif Vijf diddles gevolgd door een accent.
Thirteen Stroke Roll 13 thirteen stroke roll.gif Zes diddles gevolgd door een accent.
Fifteen Stroke Roll 14 fifteen stroke roll.gif Zeven diddles gevolgd door een accent.
Seventeen Stroke Roll 15 seventeen stroke roll.gif Acht diddles gevolgd door een accent.

Diddle rudiments [bewerken]

De paradiddle is een rudiment dat bestaat uit een patroon van vier noten; i.e. RLRR of LRLL.[1] Als er meerdere paradiddles achter elkaar worden gespeeld zijn de eerste twee noten vaak de enkelvoudige om-en-om gespeelde, gevolgd door een diddle. (Vandaar ook de naam pa-ra- diddle). Er zijn verschillende officiële variaties op de paradiddle, maar ook vele onofficiële paradiddles zijn mogelijk (je kunt immers eindeloos combineren tussen enkele noten en dubbele, en de accenten verschuiven. Bijvoorbeeld: RLLR LRRL RLLR LRRL). Paradiddles worden vaak gebruikt om het accent van hand te laten verwisselen zodat een tom aan de andere kant van het drumstel geraakt kan worden. Bijvoorbeeld: RLRL RLRL RLRL RLRR L het laatste accent wordt gegeven met de linker hand in plaats van rechts.

Naam Notatie Omschrijving
Single Paradiddle 16 single paradiddle.gif Twee om-en-om gespeelde noten gevolgd door een diddle.
Double Paradiddle 17 double paradiddle.gif Vier om-en-om gespeelde noten gevolgd door een diddle.
Triple Paradiddle 18 triple paradiddle.gif Zes om-en-om gespeelde noten gevolgd door een diddle.
Paradiddle-Diddle 19 paradiddle diddle.gif Twee om-en-om gespeelde noten gevolgd door twee om-en-om gespeelde diddles.

Flam rudiments [bewerken]

Een flam wordt gespeeld door met 1 hand een zachte (“grace”) noot te spelen, direct gevolgd door de hoofdnoot die veel harder wordt gespeeld. De twee noten worden bijna tegelijkertijd gespeeld, met de intentie te klinken als een “vette” klap. [1]

Naam Notatie Omschrijving
Flam 20 flam.gif Een enkele hoofd-noot voorafgegaan door een zachtere “grace” noot gespeeld door de tegenovergestelde hand. De afstand tussen de twee gespeelde noten kan variëren, maar altijd is het de bedoeling om ze (bijna) als 1 geheel te laten klinken voor een “vette” sound.
Flam Accent Wisselende groep van drie noten met de vorm: Flam-tap-tap.
Flam Tap 22 flam tap.gif Om en om gespeelde diddles (double) met flams aan het begin van elke diddle.
Flamacue 23 flamacue.gif Een groep van vier noten plus een vijfde als accent. De eerste noot en de vijfde zijn flams; de tweede noot krijgt een accent.
Flam Paradiddle 24 flam paradiddle.gif Een paradiddle met een flam op de eerste noot.[1]
Single Flammed Mill 25 single flammed mill.gif Een omgekeerde paradiddle (RRLRLLRL) met een flam op de eerste noot van elke diddle.
Flam Paradiddle-diddle 26 flam paradiddle diddle.gif Om-en-om gespeelde paradiddle-diddles met flams op elke eerste noot.
Pataflafla 27 pata flafla.gif Een patroon van vier noten met op elke eerste en laatste noot een flam. [1]
Swiss Army Triplet 28 swiss army triplet.gif Een door de rechterhand gespeelde flam, gevolgd door een right tap en een left tap, een linkse flam, gevolgd door een left tap en een right tap. [2][1] Deze figuur wordt vaak gespeeld in plaats van een flam accent.
Inverted Flam Tap 29 inverted flam tap.gif Om-en-om gespeelde diddles (weliswaar begonnen met 1 enkelvoudige zestiende noot) met een flam op elke tweede noot van een diddle.
Flam Drag 30 flam drag.gif Om en om gespeelde figuur van drie noten: flam – drag – tap.

Drag rudiments [bewerken]

Naam Notatie Omschrijving
Drag 31 drag.gif De “drag” bestaat uit twee achterelkaar gespeelde noten door dezelfde hand (RR or LL). Dit lijkt op een diddle, maar ze klinken eerder als een flam; ze worden sneller gespeeld dan de snelheid van de noten in kwestie. Bijvoorbeeld, als er vier zestienden worden gespeeld dan worden de drag-noten als 32e gespeeld. De drag notes kunnen ook als “grace” notes worden gespeeld. Vaak (op pauken) worden ze dan niet als diddles maar als enkelvoudige, om-en-om gespeelde noten gebruikt (rlRlrL). [3]Het continu achter elkaar spelen van om-en-om drags (diddles) resulteert automatisch in een double-stroke roll.

Een vergelijkbare rudiment is de “ruff”, wat een noot is met drie “grace” noten, om-en-om gespeeld.

Single Drag Tap 32 single drag tap.gif Een single-drag tap zijn twee om-en-om gespeelde noten; de eerste noot heeft drag grace noten, en de tweede noot heeft een accent.
Double Drag Tap 33 double drag tap.gif Een double drag tap is een single drag tap met nog een grace-note drag ervoor.
Lesson 25 34 lesson 25.gif Een lesson 25 bestaat uit drie om-en-om gespeelde noten. De eerste noot heeft drag-grace noten, en de derde noot heeft een accent.
Single Dragadiddle 35 single dragadiddle.gif Een single dragadiddle is een paradiddle met de eerste noot een drag.
Drag Paradiddle #1 36 drag paradiddle 1.gif De eerste drag-paradiddle is een geaccentueerde noot gevolgd door een paradiddle met drag grace notes op de eerste noot.
Drag Paradiddle #2 De tweede paradiddle heeft twee geaccentueerde noten gevolgd door een paradiddle met drag grace noten op de tweede geaccentueerde noot en de eerste noot van de paradiddle.
Single Ratamacue 38 single ratamacue.gif Een single ratamacue bestaat uit viet noten. De eerste note heeft drag grace notes en de vierde noot heeft een accent. [1]
Double Ratamacue 39 double ratamacue.gif Een double ratamacue is een single ratamacue met een drag ervoor.
Triple Ratamacue 40 triple ratamacue.gif Een triple ratamacue is een single ratamacue met twee drags ervoor.

Histori